Śmiech to zdrowie!

Stres jest znanym czynnikiem ryzyka zachorowania na wiele chorób. Tymczasem naukowcy kolejny raz udowodnili, że śmiech to zdrowie. Wyniki badania opublikowanego na początku roku wskazują, że pozytywne nastawienie do życia skutecznie zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 u kobiet po menopauzie. 

Pozytywne myślenie a zdrowie

Profesor Juhua Luo z Indiana University Bloomington w Stanach Zjednoczonych dowiodła w swojej pracy badawczej, że optymizm wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na cukrzycę. Oznacza to, że lekarze powinni nie tylko promować zdrowy styl życia, lecz także brać pod uwagę cechy osobowościowe pacjentów.

Czynnikami ryzyka cukrzycy typu 2 są depresja, otyłość, rodzinne występowanie choroby i pochodzenie etniczne. Do tej pory nie prowadzono jednak badań dotyczących wpływu czynników psychologicznych (m.in. optymizmu) na rozwój cukrzycy.

Luo i wsp. przeanalizowali dane dotyczące 139 924 kobiet po menopauzie (w wieku 50–79 lat). Na początku badania kobiety nie chorowały na cukrzycę typu 2. Obserwacja trwała średnio 14 lat. W tym czasie u 19 240 badanych wystąpiła cukrzyca typu 2.

Cechy osobowości a cukrzyca

Cechy osobowości oceniano za pomocą kwestionariuszy badających aspekty emocjonalnej ekspresywności. Ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 było u kobiet nastawionych pozytywnie o 12% niższe w porównaniu z tymi, które nastawione były pesymistycznie. Odczuwanie niezadowolenia i negacja również zwiększały ryzyko (o 9%). Uzyskanie wysokiego wyniku w Skali wrogości Cooka-Medleya zwiększało ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 aż o 17%.

Pozytywne myślenie zmniejsza ryzyko choroby

Cechy osobowości odgrywają istotną rolę w ryzyku zachorowania na cukrzycę. „Jeśli jedna pacjentka jest optymistką, a druga nie jest, ryzyko u optymistki będzie mniejsze” – stwierdziła Luo.

Wyniki badań zwracają uwagę na działanie kortyzolu, zwanego hormonem stresu. Wzrost stężenia prozapalnych cytokin i kortyzolu występuje w stanach przewlekłego stresu, a także w depresji. Może to przyczyniać się do uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych i prowadzić do insulinooporności.

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają założenia łączące pozytywne cechy osobowościowe z poprawą kontroli glikemii i niższymi wskaźnikami umieralności w cukrzycy typu 2.

 
Źródło:
Luo J, Manson JE, Weitlauf JC, i wsp. Personality traits and diabetes incidence among postmenopausal women. Menopause. 2019;26(6):629-636. doi: 10.1097/GME.0000000000001296. Dostęp: 6 września 2019.
 

 

 

Udostępnij stronę na Facebooku