Kodeks etyki Fundacji Profilaktyka

Preambuła

Fundacja Profilaktyka, jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego wspiera działania związane ze zdrowiem i życiem ludzi, dlatego ważne są dla nas zasady, wedle których pracujemy.

 

Nie dyskryminujemy

Wpieramy każdego, nie preferując rasy, religii, płci czy poglądów politycznych.

Jesteśmy otwarci

Informujemy o naszych działaniach, partnerach, sponsorach oraz o wynikach finansowych.

Mówimy prawdę

Nie kreujemy rzeczywistości dla osiągnięcia celów, czy ukrycia faktów.

Nie naruszamy prawa

Działamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zasad wykonywania zawodów zaufania społecznego.

Słuchamy innych

Szanujemy odmienne poglądy i obce doświadczenia.

Dotrzymujemy słowa

Umowy spisane, czy niespisane są dla nas tak samo ważne.

Dbamy o środowisko

Wszystko, co robimy, ma pomóc w utrzymaniu środowiska przyjaznego życiu na ziemi.

 
Treści umieszczone na stronie mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić porady lekarskiej.