fbpx

Jedzenie powinno być Twoim jedynym lekarstwem.*

Fundacja Profilaktyka

Naszą misją jest poprawa jakości życia oraz wydłużenie życia kobiet i mężczyzn poprzez popularyzowanie wiedzy medycznej dotyczącej profilaktyki zdrowotnej.

Promujemy idee zdrowia publicznego przez edukowanie, inspirowanie i motywowanie do zmiany stylu życia na naturalny, zgodny z fizjologią i przystosowaniem ewolucyjnym: celem jest zapobieganie niezakaźnym chorobom przewlekłym (tzw. chorobom cywilizacyjnym).

Kontakt

+48 782 066 555
fundacja@profilaktyka.pl
facebook.com/profilaktykapl
instagram.com/profilaktykapl

Zarząd

Ewa Wein – Prezeska, ewa.wein@profilaktyka.pl
Tomasz Gruziel – Wiceprezes, tomasz.gruziel@profilaktyka.pl

Statut

Celem Fundacji jest propagowanie ochrony zdrowia realizowane przez:

1) popularyzowanie wartości związanych z utrzymaniem zdrowia fizycznego i psychicznego,
2) promowanie idei zdrowia publicznego i stylu życia zgodnego z uwarunkowaniami ewolucyjnymi i cywilizacyjnymi,
3) poprawę jakości życia i jego wydłużenie,
4) wspieranie osób niepełnosprawnych,
5) kreowanie nowych technologii służących profilaktyce zdrowotnej oraz ochronie zdrowia i życia,
6) poprawę jakości wizualnej treści wpływających na zdrowie i życie.

Fundacja realizuje swój cel przez:

1) prowadzenie lub wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej,
2) organizowanie konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych,
3) prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych,
4) badania i rozwój, w tym kreowanie start-upów i inicjatyw społecznych,
5) udzielanie wsparcia materialnego i merytorycznego,
6) realizację imprez, wystaw i konkursów,
7) wyjazdy studyjne, tworzenie międzynarodowych programów wsparcia,
8) współpracę ze światem nauki, kultury i sztuki,
9) działalność wydawniczą.

 

KRS 0000775509, REGON 382781085, NIP 6793181889

 
* Hipokrates